Ziektewet Eigen risico

Als de werkgever kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, betaalt de werkgever geen ZW premie meer voor de werknemers. In plaats daarvan betaalt de werkgever de Ziektewetuitkering van de zieke werknemer. En heeft de werkgever de regie bij de begeleiding, de re integratie en het opleggen van een sanctie als iemand hieraan niet meewerkt. Als de werkgever kiest voor de ZW eigenrisicoverzekering vergoedt de verzekering deze uitkering. Bovendien krijgen de zieke ex werknemers persoonlijke begeleiding om hen zo mogelijk weer aan het werk te helpen.

Belang van de ZW Eigen Risicodragerverzekering

 • Meer financiële zekerheid voor de werkgever:
  De Ziektewet Eigen Risicodragerverzekering dekt het risico van de Ziektewet uitkeringen voor werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de Ziektewet.
 • Grip op de verzuimkosten:
  Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft de werkgever grip op
  de verzuimkosten van de medewerker die ziek uit dienst gaat. Een niet eigenrisicodrager is afhankelijk van de re-integratie inspanningen door UWV. De uitkeringskosten worden echter wel doorberekend aan de (ex -)werkgever. Slaagt UWV er niet in uw (ex-)medewerker te re-integreren, dan betaalt de werkgever een hogere Ziektewetpremie aan UWV.
 • Voorkomen van WIA instroom:
  Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft de werkgever voor een maximale periode van 104 weken de mogelijkheid om WIA instroom te voorkomen. Doordat de werkgever zelf de regie voert, in samenwerking met een verzekeraar en/of uitvoerder van de Ziektewet, probeert u in samenwerking met uw ex medewerker een geslaagd re integratietraject
  te realiseren.