WGA Eigen risico

De WGA Eigen Risicodragerverzekering (WGA ERD) is een verzekering voor werkgevers die eigenrisico drager zijn voor het WGA risico. De WGA ERD verzekert de WGA uitkeringen (WGA risico) gedurende de eerste 10 jaar . Daarna neemt het UWV de uitkering weer over.

Voordelen van de WGA Eigen Risicodragerverzekering

 • Meer financiële zekerheid voor de werkgever:
  De WGA Eigen Risicodragerverzekering dekt het risico van de WGA uitkeringen voor werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de WGA.
 • In beroep tegen een WGA beslissing:
  Krijgt een werknemer een WGA status terwijl de werkgever bijvoorbeeld vermoed dat een IVA status meer op zijn plaats is, dan gaat de verzekeraar namens de werkgever in beroep tegen de beslissing van UWV.
 • Advies en ondersteuning re-integratie:
  Krijgt een werknemer te maken met langdurige arbeidsongeschikt dan kan de werkgever rekenen op advies, ondersteuning en vragen bij re integratie vanuit de experts van de verzekeraar.
 • De werkgever heeft de regie in eigen hand:
  Als eigenrisicodrager voor de WGA heeft de werkgever invloed op het verzuim en de re-integratie van de (ex) werknemers.
 • Premie is fiscaal aftrekbaar:
  Neemt de werkgever de premie geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening? Dan is dit deel van de premie als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Draagt de werknemer bij aan de
  premie? Dan kan hij dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. De werkgever draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.