WIA 35 min

De WIA 35min keert uit indien een werknemer tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is. De WIA 35min is dus geen aanvulling op de UWV uitkeringen, aangezien de werknemer onder de 35% arbeidsongeschikt is en geen uitkering vanuit UWV ontvangt.

Belang van de collectieve WIA 35min verzekering

 • Goed werkgeverschap:
  De werkgever verzekert zijn werknemers van een hoger inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hij biedt daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. Daarnaast kan de werkgever mogelijk voldoen aan verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid die gelden vanuit de voor de werkgever geldende CAO.
 • Meer financiële zekerheid indien de werknemer voor een klein gedeelte arbeidsongeschikt wordt:
  Om de werknemer te beschermen tegen een terugval van het inkomen indien de werknemer tussen de 15 en 35 procent arbeidsongeschikt raakt, is de collectieve WIA 35min verzekering ontwikkeld.
 • Premie is fiscaal aftrekbaar:
  Neemt de werkgever de premie geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening? Dan is dit deel van de premie als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Draagt de werknemer bij aan de premie? Dan kan hij dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. De werkgever draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.
 • Collectief voordeel:
  Een werknemer kan zich individueel verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Vaak
  is dit duurder dan wanneer vanuit werkgever een collectieve verzekering wordt verzorgd. Bovendien kan er bij individueel verzekeren sprake zijn van medische acceptatie. Bij een collectieve WIA 35min