WGA hiaat uitgebreid

De WGA Hiaat Uitgebreid vult de WGA uitkering aan. De WGA Hiaat Uitgebreid is een aanvulling op de loonaanvullingsuitkering (LAU) en de vervolguitkering (VVU). Het heeft als doel om het inkomensverlies gedeeltelijk op te vangen indien een werknemer de WGA instroomt.

Belang van de collectieve WGA Hiaat Uitgebreid verzekering

 • Goed werkgeverschap:
  De werkgever verzekert zijn werknemers van een hoger inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hij biedt daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. Daarnaast kan de werkgever mogelijk voldoen aan verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid die gelden vanuit de voor de werkgever geldende CAO.
 • Meer financiële zekerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid:
  Om de werknemer te beschermen tegen een terugval van het inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid is de collectieve WGA Hiaat Uitgebreid verzekering ontwikkeld. De WGA Hiaat Uitgebreid vult altijd aan tot 70% van het oude (gemaximeerde) salaris, dus zowel bij niet werken als bij wel werken. De verzekering zorgt ervoor dat wanneer de werknemer een WGA loonaanvullingsuitkering of WGA vervolguitkering ontvangt, het
  inkomen minimaal 70% is van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij/zij ziek werd. Niet alleen de inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid is verzekerd, maar ook de inkomensterugval door het niet kunnen re integreren. Er zit dus een groot werkloosheidscomponent in deze verzekering. Voor de werknemer die deze verzekering heeft, geeft het een hoge mate van inkomenszekerheid tot 70% van het (gemaximeerde) loon.
 • Premie is fiscaal aftrekbaar:
  Neemt de werkgever de premie geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening? Dan is dit deel van de premie als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Draagt de werknemer bij aan de premie? Dan kan hij dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. De werkgever draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.
 • Extra prikkel tot werken:
  De WGA Hiaat Uitgebreid verzekering biedt een extra prikkel tot werken. Verdient de werknemer 50 procent of meer van zijn restverdiencapaciteit? Dan ontvangt hij een
  uitkering met een aanvulling tot 75 procent van zijn laatstverdiende loon tot het maximum sv jaarloon.
 • Collectief voordeel:
  Een werknemer kan zich individueel verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Vaak is dit duurder dan wanneer vanuit werkgever een collectieve verzekering wordt verzorgd. Bovendien kan er bij individueel verzekeren sprake zijn van medische acceptatie. Bij een collectieve WGA Hiaat Uitgebreid verzekering gelden geen medische waarborgen indien de werknemer vanaf de ingangsdatum deelneemt.