WGA hiaat

De WGA Hiaat Basis vult de WGA vervolguitkering (VVU) aan. De WGA Hiaat Basis is een aanvulling op de vervolguitkering (VVU) en kan enkel tot uitkering komen indien een zieke werknemer met een WGA uitkering niet voldoet aan 50% van de restverdiencapaciteit.
De WGA Hiaat Basis vult aan tot 70% van het gemaximeerde sv loon van een werknemer, rekening houdend met het arbeidsongeschiktheids-percentage. De WGA Hiaat Basis heeft als doel om de inkomensterugval tussen het minimumloon en het huidige loon gedeeltelijk op te vangen indien er sprake is van een vervolguitkering (VVU).

Belang van de collectieve WGA Hiaat Basis verzekering

 • Goed werkgeverschap:
  De werkgever verzekert zijn werknemers van een hoger inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hij biedt daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. Daarnaast kan de werkgever mogelijk voldoen aan verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid die gelden vanuit de voor de werkgever geldende CAO.
 • Meer financiële zekerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid:
  Om de werknemer te beschermen tegen een terugval van het inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid is de collectieve WGA Hiaat Basis verzekering ontwikkeld.
 • Premie is fiscaal aftrekbaar:
  Neemt de werkgever de premie geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening? Dan is dit deel van de premie als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Draagt de werknemer bij aan de premie? Dan kan hij dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. De werkgever draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.
 • Extra prikkel tot werken:
  De WGA Hiaat Basis verzekering biedt een extra prikkel tot werken tot 50 procent van zijn restverdiencapaciteit. Indien de werknemer meer werkt, dan wordt het inkomen tijdens ziekte niet verrekend met de uitkering waardoor de werknemer meer verdient.
 • Collectief voordeel:
  Een werknemer kan zich individueel verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Vaak is dit duurder dan wanneer vanuit werkgever een collectieve verzekering wordt verzorgd. Bovendien kan er bij individueel verzekeren sprake zijn van medische acceptatie. Bij een collectieve WGA Hiaat Basis verzekering is er geen medische keuring indien de werknemer vanaf de ingangsdatum deelneemt.