Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

De Ziekteverzuim Conventioneel verzekering dekt de kosten die voortvloeien uit de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever voor 104 weken . De Ziekteverzuim Conventioneel verzekering is een
werkgeversverzekering.

Voordelen van de Ziekteverzuim Conventioneel verzekering

 • Meer financiële zekerheid voor de werkgever:
  Door het risico op de loondoorbetalingverplichting bij ziekte over de eerste 104 weken met deze verzekering af te dekken, creëert de werkgever vooraf inzichtelijkheid in de kosten. Deze kosten worden beperkt tot de vooraf overeengekomen premie en de gekozen eigenrisicoperiode. Indien de werkgever het totale risico zelf draagt, bepalen de ziektegevallen de hoogte van de kosten. In dit geval betaalt de werkgever de totale loondoorbetalingsverplichting zelf.
 • Hulp bij aansprakelijkheid:
  Is iemand anders aansprakelijk voor de ziekte van de werknemer? Dan kan de verzekeraar de werkgever helpen om die andere partij aansprakelijk te stellen voor de schade die de
  werkgever heeft vanuit de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
 • Mogelijkheid tot medefinanciering bij re-integratie handelingen:
  Indien een zieke werknemer een re-integratiehandeling dient te ondergaan, dan is het mogelijk om een verzoek tot medefinanciering te doen bij de verzekeraar. Dit kan kosten besparen voor de re integratie.
 • Rechtsbijstand
  Indien de werkgever een juridisch geschil heeft met UWV of een arbeidsongeschikte
  werknemer, dan kan de verzekeraar daarbij ondersteunen.