WIA Excedent

De WIA Excedent vult de WGA uitkering en de IVA uitkering aan. De WIA Excedent is een aanvulling op de Loongerelateerde uitkering (LGU), loonaanvullingsuitkering (LAU), vervolguitkering (VVU) en de IVA uitkering.

Belang van de collectieve WIA Excedent verzekering

 • Goed werkgeverschap:
  De werkgever verzekert zijn werknemers van een hoger inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hij biedt daarmee een mooie extra arbeidsvoorwaarde. Daarnaast kan de werkgever mogelijk voldoen aan verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid die gelden vanuit de voor de werkgever geldende CAO.
 • Meer financiële zekerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid:
  Om de werknemer te beschermen tegen een terugval van het inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid is de collectieve WIA Excedent verzekering ontwikkeld. Dit met name voor werknemers die boven het gemaximeerde sv loon verdienen.
 • Premie is fiscaal aftrekbaar:
  Neemt de werkgever de premie geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening? Dan is dit deel van de premie als bedrijfslast volledig fiscaal aftrekbaar. Draagt de werknemer bij aan de premie? Dan kan hij dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. De werkgever draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.
 • Extra prikkel tot werken:
  De WIA Excedent verzekering biedt een extra prikkel tot werken. Indien de werknemer meer werkt, dan wordt het inkomen tijdens ziekte niet verrekend met de uitkering
  waardoor de werknemer meer verdient.
 • Collectief voordeel:
  Een werknemer kan zich individueel verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Vaak is dit duurder dan wanneer vanuit werkgever een collectieve verzekering wordt verzorgd. Bovendien kan er bij individueel verzekeren sprake zijn van medische acceptatie. Bij een collectieve WIA Excedent verzekering gelden er geen medische waarborgen indien de werknemer vanaf de ingangsdatum deelneemt.